GEO5

Đào tạo theo nhu cầu

Fine cung cấp các khóa học cá nhân (bằng tiếng Anh), được thiết lập để đáp ứng chính xác các yêu cầu của bạn. Chúng có sẵn tại văn phòng ở Praha (Cộng hòa Séc), có thể làm việc trực tuyến hoặc ngay tại nơi của bạn.

Chương trình của một khóa học bất kì phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, hoặc là theo chuyên ngành cụ thể của bạn hay một dự án đang tham gia, hoặc là một chuỗi các mô đun phần mềm mà bạn quan tâm.

Giá cả

  • Đào tạo cá nhân (tại văn phòng ở Prague hoặc trực tuyến)
    180 EUR 180 USD mỗi giờ - đối với người đăng ký gói bảo trì phần mềm / 240 EUR240 USD mỗi giờ - đối với tất cả người dùng còn lại
  • Đào tạo cả ngày cho một lớp, nhóm (tại văn phòng ở Prague hoặc trực tuyến)
    180 EUR 180 USD mỗi người – đối với lớp học phần mềm gói bảo trì / 240 EUR240 USD mỗi người – đối với tất cả các nhóm còn lại (tối thiểu 5 người / nhóm)
  • Đào tạo riêng tại chỗ (trên toàn thế giới)
    1200 EUR 1200 USD cho mỗi giảng viên (giảng viên nói tiếng Anh) / ngày + chi phí đi lại và ăn ở.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình đào tạo này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hãy nêu rõ các mô đun phần mềm cũng như vấn đề mà bạn quan tâm số lượng người sẽ tham gia khóa đào tạo, địa điểm đào tạo và các thông tin liên quan khác.

Nhiều lời chứng thực hơn