Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Mặt cắt địa chất

Mô đun Mặt cắt được thiết kế để tạo ra các mặt cắt thẳng và nhiều đường thẳng với trực quan hóa các thí nghiệm hiện trường với các đặc điểm đất và mô tả của người dùng. Đối với báo cáo dữ liệu địa chất từ kết quả khảo sát địa chất hiện trường, sử dụng mô đun Địa tầng – Trụ hố khoan. Các mô đun là phần mở rộng của chương trình Địa tầng.

 

Chương trình Địa tầng với các mô đun Log và Cross Section có sẵn trong “Gói địa chất” với giá 1.500 € ($1.700).

Giá mô-đun: $630 ( 550 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Tính năng (bổ sung)

 • Tạo các mặt cắt thẳng và /hoặc nhiều đường
 • Hiển thị các thí nghiệm hiện trường với hồ sơ đất và mô tả người dùng
 • Điều chỉnh bản vẽ dọc và ngang độc lập
 • Bản vẽ bao gồm chú thích và kich thước đo
 • Xuất sang định dạng DXF và DWG
 • Bản vẽ thi công các mặt cắt tạo ra phải được thực hiện trong chương trình CAD

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2019

GEO5 2019

Các tính năng

 • Nhập tọa độ GPS với kết nối trực tiếp tới Google Maps
 • Xuất sang cả định dạng BIM và IFC LandXML
 • Nhập các định dạng kiểm tra thực địa bao gồm AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Địa tầng)
 • Các mô đun Địa tầng GEO5 mới - Trụ hố khoanMặt cắt địa chất

"Địa tầng – Mặt cắt địa chất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.