GEO5 Phần mềm

Địa tầng – Mặt cắt địa chất

Mô-đun Địa tầng - Mặt cắt được thiết kế để dễ dàng tạo ra các mặt cắt địa chất (bao gồm cả thấu kính, đứt gãy). Nó cung cấp đầu ra tỷ lệ của mặt cắt ngang với các thí nghiệm hiện trường và mặt cắt địa chất. Không cần chương trình CAD.

Đối với báo cáo dữ liệu địa chất từ kết quả khảo sát địa chất hiện trường, sử dụng mô đun Địa tầng – Trụ hố khoan. Các mô đun là phần mở rộng của chương trình Địa tầng.

Các tính năng chính

 • Tạo các mặt cắt thẳng và /hoặc nhiều đường
 • Tỉ lệ mặt cắt ngang xuất ra với các thí nghiệm hiện trường và mặt cắt địa chất
 • Dễ dàng nhập vào mặt phân cách giữa các lớp đất
 • Đầu vào của người dùng về giao diện và lỗi
 • Định nghĩa các nhóm và các dạng cơ lý lớp đất
 • Định nghĩa mực nước ngầm khác nhau
 • Hiển thị các thí nghiệm hiện trường với hồ sơ đất và mô tả người dùng
 • Điều chỉnh bản vẽ dọc và ngang độc lập
 • Cho phép hiển thị kết quả thí nghiệm hiện trường hoặc dữ liêu người dùng cho từng lớp đất
 • Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình địa chất 3D
 • Xuất sang định dạng DXF và DWG
 • Không cần chương trình CAD

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình Địa tầng:

Mô Đun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình Địa tầng khác.

"Địa tầng – Mặt cắt địa chất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.