Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Gói

Với gói chương trình này, bạn có thể tích kiệm đến 46 % chi phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm các chương trình còn thiếu trong gói kèm với chiết khấu giảm giá.

Những lợi ích của gói

  • Chiết khấu giảm giá 1413% đối với mỗi chương trình cụ thể
  • Các chương trình còn thiếu có thể được mua với gói chiết khấu giảm giá
  • Có thể thuê gói và sau đó chuyển đổi thành giấy phép sử dụng vĩnh viễn bất kỳ lúc nào

Nhận được nhiều tiện ích hơn với chương trình bảo trì

  • Miễn phí các bản nâng cấp và cập nhật chương trình
  • Miễn phí tích hợp các chương trình mới
  • Giảm giá 10% khi mua các phần mềm mới
  • Ưu tiên hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật

Những lợi ích của gói

  • Chiết khấu giảm giá 1413% đối với mỗi chương trình cụ thể
  • Các chương trình còn thiếu có thể được mua với gói chiết khấu giảm giá
  • Miễn phí tích hợp các chương trình mới
Xem giá các sản phẩm

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.