Gói địa kỹ thuật

Gói này chứa chương trình Địa tầng (Stratigraphy) bao gồm tất cả các mô-đun (để xử lý dữ liệu khảo sát dữ liệu công trường, tạo mô hình địa chất và thiết lập báo cáo chuyên nghiệp) và chương trình Phòng thí nghiệm. Bạn có thể tiết kiệm được 2424 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.