GEO5

Khảo sát địa chất

Thu thập dữ liệu

GEO5 Data Collector là một app ứng dụng di động được sử dụng để thu thập dữ liệu tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm và mô đun hoạt động trên cả điện thoại di động cũng như máy tính bảng. App ứng dụng sử dụng các định dạng mẫu của mô đun Địa tầng và cho phép nhập dữ liệu ngoài thực địa, sử dụng bản đồ và GPS cũng như thêm ảnh, video hoặc bản ghi âm. Sau đó, app ứng dụng và mô đun Địa tầng có thể trao đổi những dữ liệu này với nhau. Ứng dụng này đã có sẵn trên Google Play, iOS.

Chương trình Đám mây điểm cho phép xử lý các đám mây điểm (lên đến 100 triệu điểm) và xuất chúng sang mô đun Địa tầng GEO5 hoặc các tệp định dạng khác như LAS.
Nó chứa các công cụ chỉnh sửa thuận tiện có thể loại bỏ các công trình, thảm thực vật, sửa đổi bề mặt nước và giảm số lượng điểm.

Nguồn dữ liệu địa chất

Mô đun phần mềm Địa tầng cho phép thu thập thông tin bản đồ và khảo sát hố khoan từ các nguồn công khai. Các kết quả từ các cuộc khảo sát địa chất cụ thể được đưa vào Mô đun phần mềm. Tất cả các dữ liệu đo hiện trường được nhập như: hố khoan, giếng, CPTs, SPT, máy đo áp lực, máy đo độ giãn nở v.v ... Dữ liệu có thể được nhập trực tiếp hoặc nhập ở nhiều định dạng chuẩn vào Mô đun phần mềm.

Tài liệu địa chất

Tài liệu địa chất chi tiết có thể được in hoặc xuất ra các định dạng khác.

Mô-đun mở rộng Địa tầng - Nhật ký cho phép tạo ra các định dạng mẫu cho toàn bộ các dữ liệu thí nghiệm. Toàn bộ hệ thống nhập dữ liệu do người dùng định nghĩa, cách chọn và in dữ liệu.

Mặt cắt địa chất

Mô-đun phần mềm Địa tầng - Mặt cắt bổ sung các lựa chọn chuyên sâu để in và xuất các mặt cắt địa chất. Tạo mặt cắt có thao tác giống trong phần mềm CAD, nhưng thuận tiện hơn do tạo trực tiếp từ mô hình 3D.

Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm

Phần mềm Tiện ích phòng thí nghiệm địa kỹ thuật cung cấp khả năng xử lý và phân tích hiệu quả các thí nghiệm về đất và đá trong phòng thí nghiệm. Dữ liệu có thể được nhập và xuất ở nhiều định dạng tệp hoặc trao đổi với ứng dụng di động Data Collector.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.