Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Cọc

Chương trình được phát triển để dùng cho phân tích sức trịu tải phương thẳng đứng của cọc chịu kéo cũng như nén, mức lún cũng nhưsức trịu tải của cọc đơn. Tính toán kiểm tra có thể được tiến hành theo tiêu chuẩn EN 1997-1 hay tiêu chuẩn cổ điển (trạng thái giới hạn, hàm số an toàn).

Giá chương trình: $630 ( 550 € )
 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Phân tích kiểm tra sức chịu tải theo các phương pháp:
  •  Phương pháp Tomlinson
  •  NAVFAC DM 7.2
  •  Phương pháp áp lực hữu hiệu
  • CTE-DB SE-C
 • Phân tích lún
  •  Đường cong tải trọng tuyến tính (Poulos)
  •   Đường cong tải trọng phi tuyến tính (Masopust)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • EN 1997 - xem xét các ảnh hưởng của công nghệ thi công
 • Tính vùng lún theo phương pháp phần tử hữu hạn (phương pháp lò xo) xem xét đặc điểm biến dạng của đất
 • Xem xét annh hưởng công nghệ thi công (khoan, đóng, cọc CFA)
 • Đa dạng mặt cắt  cọc (chữ nhặt, I, tròn)
 • Xem xét ảnh hưởng công nghệ
 • Hình dạng đa dạng của mặt cắt ngang cọc (chữ nhật, mặt cắt ngang chữ I, chữ thập)
 • Khả năng thay đổi đường kính cọc theo độ sâu
 • Xác định môđun phản lực biến dạng của đất dọc theo chiều dài cọc theo Vesic, Mattlock, Reese, CSN hoặc tùy theo người dùng (phân phối đều hoặc tuyến tính)
 • Phân  tích sức chịu tải phương ngang (theo phương pháp Broms, p-y)
 • Kết quả đầu ra cho các trường hợp trọng tải
 • Ma sát kháng bề mặt
 • Sức trịu tải dạng cắt của mặt cắt RC
 • Thiết kế mặt cắt bê tông cốt thép theo EN 1992/1 (EC2), BS, PN, AS, ACI, BG, SNiP, CSN

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Cọc" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.