Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Thiết kế hố đào

GEO5 cho phép thiết kế một cách hoàn chỉnh và phân tích rất nhiều loại kết cấu tường chắn đứng khác nhau. Tường chắn có thể được neo, chống hoặc không neo, nó cũng có thể tính toán tường dạng cọc cừ.

Chương trình thiết kế hố đào

Chương trình GEO5 Kiểm tra tường cừ cung cấp một thiết kế chuyên sâu về tường chắn có neo và giằng chống. Nó cho phép mô hình hóa ứng xử của kết cấu thực trong các giai đoạn thi công, tính toán biến dạng và áp lực tác dụng lên kết cấu, kiểm tra ổn định trong neo, kiểm tra tiết diện ngang thép, bê tông cốt thép, gỗ và khả năng chịu lực của neo.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Chương trình GEO5 Thiết kế hàng ván cừ được chỉ định cho thiết kế nhanh kết cấu không neo và thiết kế cơ bản kết cấu neo. Chương trình cung cấp thiết kế của chiều dài yêu cầu của kết cấu trong đất, nội lực trong kết cấu và kiểm tra tiết diện ngang (bê tông cốt thép, thép, gỗ).

Cả hai chương trình hỗ trợ thiết kế đa dạng các loại tường chắn đất (Tường cọc cừ, tường vách cứng, tường cọc chống đỡ và tường cọc).

Cả hai chương trình đều cho phép phân tích trượt tổng thể bằng cách sử dụng chương trình Ổn định mái dốc.

Úvod do stability svahu

Phần mềm Giếng dùng cho tính toán tải trọng, ứng suất của giếng đứng tiết diện tròn.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các chương trình liên quan:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.