GEO5

Thiết kế hố đào

Kiểm tra hệ giằng chống đỡ tạm

Việc phân tích chi tiết một kết cấu chống đỡ được thực hiện trong mô đun phần mềm Kiểm tra tường cừtrong đó kết cấu chịu tải trọng bởi áp lực đất phụ thuộc vào biến dạng của hệ. Mô đun phần mềm kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng chống đỡ tạm, độ bền ổn định bên trong của hệ thống neo, khả năng chịu lực của các neo riêng lẻ, kiểm tra thủy lực như cát sủi và đẩy trồi hố đào, khả năng chịu lực theo phương thẳng đứng.

Tính ổn định tổng thể của kết cấu được tính toán trong Mô đun phần mềm Ổn định mái dốc Tất cả dữ liệu cần thiết đều được tự động liên kết chuyển đổi giữa cả hai mô đun phần mềm.
Áp lực đất được áp dụng cho toàn kết cấu tổng thể, sau đó có thể được phân tích trong Mô đun phần mềm Áp lực đất.

Thiết kế hệ giằng chống đỡ tạm

Thiết kế hệ giằng chống đỡ cho biện pháp thi công kết cấu tầng hầm có thể được thực hiện trong mô đun phần mềm Thiết kế tường cừ. Các kết quả chính thu được từ phần mềm bao gồm độ sâu tối thiểu của tường cừ trong đất, nội lực chính và lực neo cần thiết.

Tải trọng tác dụng lên Kết cấu bao gồm áp lực chủ động, áp lực bị động, hoặc áp lực tĩnh.

Tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp số sử dụng cho các hố đào phức tạp, thường là kết cấu phức hợp, có thể được thực hiện trong mô đun phần mềm PTTH. Có thể mô hình hóa tất cả các loại mặt cắt ngang, neo, dầm,… Một ưu điểm của Mô đun phần mềm là khả năng sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến tính khác nhau cho các loại đất nền cụ thể; như là mô hình cam-clay hoặc hypoplastic clay cho đất dính.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.