Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Trụ cầu

Chương trình dùng để kiểm tra, thiết kế mố trụ cầu và tường cánh của cầu. Nó giúp người dùng kiểm tra ổn định về lật, sự dịch chuyển, sức chịu tải của đất nền cũng như thiết kế và thẩm định mặt cắt quyết định của bê tông thường hay bê tông cốt thép.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các tính năng chính

 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn và hệ số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Với sự đa dạng của mố trụ cầu
 • Kiểm tra mặt cắt ngang bê tông theo các tiêu chuẩn khác nhau (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Kiểm tra tường cánh
 • Môi trường đất tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Số lượng tải trọng bất kỳ tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Số lượng tuỳ ý các lực nhập vào (neo, rào an toàn, vv.)
 • Mô hình hóa môi trường nước phía trước và phía sau kết cấu, mô hình giếng nước.
 • Phân tích ổn định cục bộ (về lật, sự dịch chuyển, sức chịu tải của đất nền)
 • Kiểm tra các liên kết công trình
 • Hình dạng tổng quát của địa hình phía sau kết cấu
 • Sức kháng phía trước cấu trúc trụ cầu (tĩnh, động, di động)
 • Gờ phía trước của kết cấu
 • Đa dạng các loại áp lực phía trước ca kết cấu (tĩnh, động, di động)
 • Phân tích áp lực đất hữu hiệu và các thông số tổng quát
 • Ảnh hưởng của động đất (Mononobe-Okabe, Arrango, tiêu chuẩn Trung Quốc)
 • Các giai đọan xây dựng

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
 • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
 • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
 • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
 • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
 • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
 • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

"Trụ cầu" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Chương trình liên kết với nhau

Chương trình cho phép chuyển dữ liệu sang các chương trình sau để kiểm tra chi tiết hơn:

Thêm thông tin về liên kết giữa các chương trình GEO5.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.