GEO5 Phần mềm

Ổn định mái dốc – Dòng chảy

Mô-đun Ổn định mái dốc - Dòng chảy cho phép xác định áp suất lỗ rỗng trong mái dốc bằng cách sử dụng trạng thái ổn định hoặc phân tích thấm nước ngầm tức thời  theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Mô-đun được kết nối trực tiếp với chương trình Ổn định mái dốc và có thể được mua riêng mà không cần mua chương trình FEM.

Các tính năng chính

 • Mô hình vật liệu cho vùng không bão hòa
  • Mô hình tuyến tính logarit 
  • Mô hình Van Genuchten
  • Mô hình Gardner
 • Cơ sở dữ liệu của vật liệu theo hệ thống phân loại USCS và độ sệt của đất
 • Điều kiện biên:
  • Đường không thấm nước
  • Đường thấm
  • Áp lực nước lỗ rỗng cho phép
  • Dòng chảy vào / dòng chảy ra cho phép
  • Mặt thấm với những điều kiện không có trong tùy chọn
 • Các điều kiện điểm thủy lực:
  • Dòng chảy vào / Dòng chảy ra
  • Áp lực nước lỗ rỗng tại một điểm
 • Có khả năng thể hiện sự thấm cục bộ giữa lớp bề mặt (lớp tiếp xúc) và dầm
 • Phân tích sơ khai về sự thoát nước và đường thoát nước ưu tiên
 • Tùy chỉnh bước thời gian linh hoạt để tính toán một cách hiệu quả
 • Thể hiện rõ ràng sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng, vận tốc dòng chảy và mức nước ngầm 

More Features

Tài liệu đào tạo

"Ổn định mái dốc – Dòng chảy" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Ổn định mái dốc - Dòng chảy - Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.