Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Ổn định mái dốc - Dòng chảy

Mô-đun Ổn định mái dốc - Dòng chảy cho phép xác định áp suất lỗ rỗng trong mái dốc bằng cách sử dụng trạng thái ổn định hoặc phân tích thấm nước ngầm tức thời  theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Mô-đun được kết nối trực tiếp với chương trình Ổn định mái dốc và có thể được mua riêng mà không cần mua chương trình FEM.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các tính năng chính

 • Mô hình vật liệu cho vùng không bão hòa
  • Mô hình tuyến tính logarit 
  • Mô hình Van Genuchten
  • Mô hình Gardner
 • Cơ sở dữ liệu của vật liệu theo hệ thống phân loại USCS và độ sệt của đất
 • Điều kiện biên:
  • Đường không thấm nước
  • Đường thấm
  • Áp lực nước lỗ rỗng cho phép
  • Dòng chảy vào / dòng chảy ra cho phép
  • Mặt thấm với những điều kiện không có trong tùy chọn
 • Các điều kiện điểm thủy lực:
  • Dòng chảy vào / Dòng chảy ra
  • Áp lực nước lỗ rỗng tại một điểm
 • Có khả năng thể hiện sự thấm cục bộ giữa lớp bề mặt (lớp tiếp xúc) và dầm
 • Phân tích sơ khai về sự thoát nước và đường thoát nước ưu tiên
 • Flexible time step adjustment for effective computation
 • Thể hiện rõ ràng sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng, vận tốc dòng chảy và mức nước ngầm 

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
 • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
 • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
 • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
 • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
 • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
 • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

"Ổn định mái dốc - Dòng chảy" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Ổn định mái dốc - Dòng chảy - Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.