Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Ổn định mái dốc - Dòng chảy

The Slope Stability – Water Flow module allows the determination of the pore pressures in the slope by using the steady state or transient groundwater seepage analysis by the finite element method.

The module is connected directly to the Slope Stability program and can be purchased separately without the need to purchase the FEM program.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Material models for the unsaturated zone:
  • Log-linear model
  • Van Genuchten model
  • Gardner model
 • Database of material parameters based on USCS classification and soil consistency
 • Boundary conditions:
  • Impermeable line
  • Permeable line
  • Prescribed pore pressure
  • Prescribed inflow / outflow
  • Seepage surface with conditions not known in advance
 • Point hydraulic conditions:
  • Inflow / outflow
  • Pore pressure at a point
 • Possibility to represent partially permeable interfaces (contacts) and beams
 • Introduction of drains and preference paths
 • Flexible time step adjustment for effective computation
 • Lucid representation of pore pressure distribution, flow velocities and ground water table

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
 • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
 • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
 • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
 • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
 • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
 • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

"Ổn định mái dốc - Dòng chảy" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Slope Stability - Example of Output Document from the Water Flow module

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.