GEO5 Phần mềm

Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)

Chương trình này được sử dụng để thiết kế tường chắn cao cấp sử dụng hệ tường Redi-Rock (Mỹ). Chương trình này đồng nhất với chương trình RRWall+ (có sẵn miễn phí trên các trang web của Redi-Rock), nhưng cho phép kết nối đầy đủ hơn với các mô đun phần mềm GEO5 khác.

Các tính năng chính

 • Phân tích kết cấu tường trọng lực MSE với các loại block có mối nối dạng PC và vải địa kỹ thuật
 • Hệ thống dữ liệu thư viện block đá và hệ neo được sản xuất bởi công ty Redi-Rock Inc.
 • Phân tích kết cấu tường trọng lực nói chung và kết cấu MSE nói riêng
 • Mô hình tường chắn đất
 • Phân tích theo hệ số an toàn hoặc ứng suất cho phép theo tiêu chuẩn EN 1997-1
 • Phân tích ổn định trượt và lật tổng thể
 • Phân tích ổn định trượt và lật theo các mặt cắt bất kỳ qua kết cấu tường
 • Phân tích sức chịu tải của đất đáy móng thông qua mô đun Móng nông
 • Phân tích trượt trên mặt vải địa kỹ thuật và dạng phá hoại kéo của lớp vải này
 • Phân tích ổn định nội
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật có thể chịu kéo
   • Truyền thống – Dạng mặt trượt thẳng
   • Theo tiêu chuẩn – AASHTO
   • Theo tiêu chuẩn – FHWA NHI-10-024
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật không chịu kéo
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 – Railway China Code
   • BS 8006 – Coherent Gravity Method
 • Kiểm tra ổn định tổng thể của tường thông qua  mô đun Ổn định mái dốc
 • Ảnh hưởng của động đất (Theo các mô hình Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards, NCMA)

More Features

Tài liệu đào tạo

 

The package contains the full versions of following programs:

"Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.