Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)

Chương trình này được sử dụng để thiết kế tường chắn tiên tiến sử dụng hệ thống Redi-Rock (Mỹ).

Nó cho phép phân tích các bức tường trọng lực với các khối đá xây, cũng như tính toán các bức tường MSE với các khối đá xây liên kết dương (PC) và màng địa chất Mirafi.

$250 Giá giấy phép
+ $38 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$100 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Các tính năng cơ bản

 • Phân tích kết cấu tường trọng lực MSE với các loại block có mối nối dạng PC và vải địa kỹ thuật
 • Hệ thống dữ liệu thư viện block đá và hệ neo được sản xuất bởi công ty Redi-Rock Inc.
 • Phân tích kết cấu tường trọng lực nói chung và kết cấu MSE nói riêng
 • Phân tích theo hệ số an toàn hoặc ứng suất cho phép theo tiêu chuẩn EN 1997-1
 • Phân tích ổn định trượt và lật tổng thể
 • Phân tích ổn định trượt và lật theo các mặt cắt bất kỳ qua kết cấu tường
 • Phân tích sức chịu tải của đất đáy móng thông qua mô đun Spead Footing
 • Phân tích trượt trên mặt vải địa kỹ thuật và dạng phá hoại kéo của lớp vải này
 • Phân tích độ bền mối nối
 • Phân tích ổn định nội
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật có thể chịu kéo
   • Truyền thống – Dạng mặt trượt thẳng
   • Theo tiêu chuẩn AASHTO
   • Theo tiêu chuẩn FHWA NHI-10-024
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật không chịu kéo
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 - 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • Kiểm tra ổn định tổng thể của tường thông qua  mô đun Slope Stability
 • Ảnh hưởng của động đất (Theo các mô hình Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards, NCMA)

More Features

$250 Giá giấy phép
+ $38 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$100 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Tài liệu đào tạo

 

The package contains the full versions of following programs:

"Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

New Features in GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobile App for data collection
 • Point Cloud - new program
 • Hoek Brown model
  (Slope Stability)
 • Construction stages an be inserted (All Programs)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.