Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)

Phần mềm này phục vụ cho công tác thiết ekes tường chắn đất bằng đá Redi-Rock Redi-Rock (Mỹ).

Phần mềm cho phép phân tích kết cấu các loại tường trọng lực dạng Redi-Rock, dạng tường MSE liên kết bằng mối nối cơ học, cùng với các loại mối nối khác và các loại vải địa kỹ thuật.

Các thiết kế cơ bản của tường Redi-Rock có thể được thực hiện với phần mềm GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

Giá chương trình: $2,200 ( 2,000 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng cơ bản

 • Phân tích kết cấu tường trọng lực MSE với các loại block có mối nối dạng PC và vải địa kỹ thuật
 • Hệ thống dữ liệu thư viện block đá và hệ neo được sản xuất bởi công ty Redi-Rock Inc.
 • Phân tích kết cấu tường trọng lực nói chung và kết cấu MSE nói riêng
 • Phân tích theo hệ số an toàn hoặc ứng suất cho phép theo tiêu chuẩn EN 1997-1
 • Phân tích ổn định trượt và lật tổng thể
 • Phân tích ổn định trượt và lật theo các mặt cắt bất kỳ qua kết cấu tường
 • Phân tích sức chịu tải của đất đáy móng thông qua mô đun Spead Footing
 • Phân tích trượt trên mặt vải địa kỹ thuật và dạng phá hoại kéo của lớp vải này
 • Phân tích độ bền mối nối
 • Phân tích ổn định nội
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật có thể chịu kéo
   • Truyền thống – Dạng mặt trượt thẳng
   • Theo tiêu chuẩn AASHTO
   • Theo tiêu chuẩn FHWA NHI-10-024
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật không chịu kéo
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 - 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • Kiểm tra ổn định tổng thể của tường thông qua  mô đun Slope Stability
 • Ảnh hưởng của động đất (Theo các mô hình Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards, NCMA)

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

 

The package contains the full versions of following programs:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.