Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Chương trình dùng để phân tích và thiết kế nhóm cọc (móng bè với bản móng vững chắc) dùng phương pháp phân tích PTHH cũng như phương pháp giải tích. Tải trọng tổng quát tác động vào tâm của đài cọc. Môi trường địa chất bao gồm các lớp đất hoặc đá nằm theo chiều ngang. Cọc có thể được xem như cọc treo hay cọc được cố định vào đất nền.

$975 Giá giấy phép
+ $146 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$390 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Các tính năng chính

Các phương pháp giải tích

 • Phân tích sức chịu tải theo phương thẳng đứng của nhóm cọc nằm trong đất dính kết như một khối đất cứng rắn theo tiêu chuẩn FHWA.
 • Phân tích nhóm cọc nằm trong đất không dính kết theo các phương pháp (NAVFAC, Áp suất hữu hiệu, CSN)
 • Giảm sức chịu tải của nhóm cọc theo các phương pháp (UFC 3-220-01A, La Barré, Seiler-Keeney)
 • Phân tích mức lún của nhóm cọc trong đất dính kết như một lớp đất thay thế
 • Phân tích lún của nhóm cọc nằm trong đất dính kết theo Poulos, đường cong tải trọng lún

Phương pháp gối đàn hồi (PTHH) – Phân tích hiệu ứng không gian của nhóm cọc

 • Phân tích xoay và chuyển dịch của đài cọc
 • Số lượng các trường hợp tải trọng bất kỳ
 • Liên kết cọc với đài cọc ở dạng hàm hoặc khớp
 • Cọc trôi, nằm trên hoặc định vị vào nền đất
 • Cọc trong nền đất dạng treo, trôi, hoặc cố định
 • Tự động tính độ cứng của lò xo quanh cọc theo thông số đất
 • Có thể nhập dạng cọc nghiêng hoặc hình học tổng quát của móng bè cứng
 • Phân bố nội lực và biến dạng dọc theo chiều dài của cọc
 • Xác định kích cỡ cọc có cốt gia cường theo EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

More Features

$975 Giá giấy phép
+ $146 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$390 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Tài liệu đào tạo

Programs Linked Together

The program allows to transfer some data for additional verification to the following programs:

 • Pile – Analysis of bearing capacity of single pile
 • Micropile - Analysis of bearing capacity of micropile

More information about links between GEO5 programs.

"Nhóm cọc" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

New Features in GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobile App for data collection
 • Point Cloud - new program
 • Hoek Brown model
  (Slope Stability)
 • Construction stages an be inserted (All Programs)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.