Hướng dẫn thẩm định

Hướng dẫn thẩm định gồm những những bài toán tính bằng tay. Kết quả được so sánh với kết quả tính bằng phần mềm của chúng tôi (thư mục với các tính toán sẵn sàng cho bạn tải về).

Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 GEO5 Gravity Wall - Verification Manual GEO5 Gravity Wall - Verification Manual 2/2016 Các chương trình liên quan : Tường trọng lực
No. 2 GEO5 Spread Footing - Verification Manual GEO5 Spread Footing - Verification Manual 3/2016 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 3 GEO5 Slope Stability - Verification manual GEO5 Slope Stability - Verification manual 4/2016 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 4 GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual 6/2016 Các chương trình liên quan : Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
No. 5 GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual 6/2016 Các chương trình liên quan : Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.