Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Bảng giá

Phần mềm địa kỹ thuật GEO5 (nhấn vào và mở)

Chương trình Giá
Ổn định mái dốc
Phân tích ổn định mái dốc
650 €
Kiểm tra tường cừ
Thiết kế tường chắn cho hố đào (mô hình đàn dẻo phi tuyến)
650 €
Thiết kế hàng ván cừ
Thiết kế và phân tích các dạng hố đào và tường chắn.
450 €
Tường chắn kiểu công xon
Kiểm tra và tính toán tườn chắn kiểu công xon.
450 €
Tường trọng lực
Thiết kế và kiểm tra tường chắn trọng lực
450 €
Tường MSE
Thiết kế và phân tích tường đất gia cố cơ giới
550 €
Kết cấu tường chắn rọ đá
Thiết kế và kiểm tra tường chắn rọ đá
450 €
Tường chắn dạng khối xây
Thiết kế và kiểm tra tường xây gia cường.
450 €
Tường đúc sẵn
Xác định hình dạng và thẩm định các khối bê tông đúc sẵn
450 €
Mái dốc neo
Thiết kế và thẩm định tường và mái dốc được gia cố bằng neo.
450 €
Cọc chống trượt
Kiểm tra cọc chống trượt (cho ổn định mái dốc)
650 €
Áp lực đất
Phân tích áp lực đất
450 €
Móng nông
Thiết kế và kiểm tra móng nông
550 €
Móng nông CPT
Thiết kế móng nông dựa trên dữ liệu từ thí nghiệm hiện trường (CPT, SPT)
550 €
Cọc
Kiểm tra cọc đơn
550 €
Cọc mini
Kiểm tra cọc mini
450 €
Nhóm cọc
Phân tích nhóm cọc (móng bè)
700 €
Cọc CPT
Kiểm tra cọc dựa trên kết quả của thí nghiệm xuyên Côn (CPT)
550 €
Dầm
Dầm trên nền đất đàn hồi tuân thủ theo Winkler - Pasternak
450 €
Bản
Phân tích móng và bản vòm bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
1,200 €
Tính lún
Lún gây ra bởi tải trọng hoặc thay đổi của mực nước ngầm.
450 €
Tổn hao đất
Mức lún trên đường hầm + xác định sự phá hoại công trình.
1,200 €
Trụ cầu
Thiết kế và kiểm tra mố trụ cầu
550 €
Địa tầng
Đánh giá kết quả từ khảo sát hiện trường
600 €
Địa tầng – Thăm dò địa chất
Trợ giúp viết báo cáo địa kỹ thuật – Mô đun mở rộng của phần mềm Địa tầng học (sẽ được khởi chạy vào mùa thu trong phiên bản 2018)
600 €
Địa hình
Mô hình kỹ thuật số địa hình (DTM) + khối lượng đất đào và đắp
1,200 €
Ổn định mái đá
Phân tích ổn định mái đá
650 €
Giếng
Phần mềm thiết kế giếng tiện tròn
650 €
PTHH
Mô hình hóa các bài toán địa kỹ thuật và phân tích theo phương pháp phần tử hữu hạn
2,350 €
PTHH - Hầm
Phân tích đường hầm - Môđun mở rộng của chương trình PTHH
2,350 €
PTHH - Dòng chảy
Phân tích dòng nước ngầm chảy ổn định - môđun mở rộng của chương trình PTHH
650 €
PTHH - Sự cố kết của đất
Phân tích lún phụ thuộc theo thời gian
650 €
Ngôn ngữ đầu ra
Bổ sung ngôn ngữ đầu ra (giá mỗi một chương trình và ngôn ngữ) - Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, slovak, Hy Lạp, Ba Lan, Hungary, Rumani, czech, croatian, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, tiếng việt, tiếng Pháp, Bungary, Nga, Ý, Đức
100 €
Các gói Giá
Gói GEO5 Basic
Tất các chương trình gồm PTHH, Tổn hao đất và Giếng (giảm giá 45%)
8,000 €
Gói GEO5 Professional
Tất các chương trình (hạ giá 46%)
12,000 €
GEO5 Thiết kế móng
Móng nông, Cọc, Cọc mini, Nhóm cọc, Cọc CPT, Dầm, Bản (giảm giá 19%)
3,600 €
GEO5 Thiết kế tường chắn
Ổn định mái dốc, Kiểm tra tường cừ, Thiết kế hàn ván cừ, Cọc chống trượt, Áp lực đất (giảm giá 30%)
2,000 €
GEO5 Redi-Rock Wall
Design of Redi Rock gravity walls and MSE walls with PC blocks. Spread Footing, Settlement, Slope Stability incl.
1,800 €
Gói học tập Giá
Gói GEO5 Educational 10
Tất các chương trình dành cho mục đích giáo dục (phiên bản mạng - 10 máy dùng)
1,000 €
Gói GEO5 Educational 50
Tất các chương trình dành cho mục đích giáo dục (phiên bản mạng - 50 máy dùng)
1,500 €
Gói GEO5 Research
Tất các chương trình cho mục đích nghiên cứu.
3,500 €
Các gói bản quyền Giá
Gói độc lập Bản quyền chỉ có thể sử dụng trên một máy tính
(Bảng giá cho gói bản quyền độc lập)
Gói linh hoạt (bản quyền mạng) Số lượng gói bản quyền mạng được tính bằng số người có thể sử dụng
phần mềm trong cùng một thời điểm (130% giá gói độc lập)
Hỗ trợ và bảo trì Giá
Fine Maintenance 15% của tổng giá trị các phần mềm của bạn cho 1 năm
Cập nhật một lần 20% giá của bản quyền đã mua cho mỗi phiên bản mới
(tối đa 50% cho khách hàng của GEO5)
Các loại khóa Giá
Khóa cứng cho một người dùng (linh hoạt)
60 €
Khóa mềm cho một máy tính (khóa mềm)
30 €
Khóa cứng cho bản mạng (tối đa 10 người dùng)
80 €
Khóa cứng cho bản mạng (tối đa 50 người dùng)
120 €
Giao hàng Giá
Chuyển giao nhanh ( trên toàn cầu)
60 €
Chuyển giao bình thường
Miễn phí

GEO5 - Nâng cấp đơn (nhấn vào và mở)

Giá Cập Nhật Đơn từ GEO5 2017 lên GEO5 2018 bằng 20% giá bản quyền đã mua. Chi phí Cập Nhật Đơn từ phiên bản cũ có thể xác định trong Cửa hàng - chỉ bằng cách đăng nhập tài khoản của bạn.
Người dùng Maintenance có thể tải và cài đặt phiên bản mới hoàn toàn miễn phí bất kỳ lúc nào.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.