Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Bảng giá

Phần mềm địa kỹ thuật GEO5

Chương trình Giá bản quyền máy đơn lẻ Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Địa tầng
700 €   
 
 
Trụ hố khoan
700 €   
 
 
Mặt cắt địa chất
700 €   
 
 
Công tác đất
700 €   
Ổn định mái dốc
750 €   
 
 
Dòng chảy
750 €   
Kiểm tra tường cừ
750 €   
Thiết kế hàng ván cừ
520 €   
Tường chắn kiểu công xon
520 €   
Tường trọng lực
520 €   
Tường MSE
650 €   
Kết cấu tường chắn rọ đá
520 €   
Tường chắn dạng khối xây
520 €   
Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
-   
Tường đúc sẵn
520 €   
Mái dốc neo
520 €   
Cọc chống trượt
750 €   
Áp lực đất
520 €   
Móng nông
650 €   
Móng nông CPT
650 €   
Cọc
650 €   
Cọc mini
520 €   
Nhóm cọc
800 €   
Cọc CPT
650 €   
Dầm
520 €   
Bản
1,400 €   
Tính lún
520 €   
Trụ cầu
650 €   
Ổn định mái đá
750 €   
Giếng
750 €   
Tổn hao đất
1,400 €   
PTHH
2,700 €   
 
 
Hầm
2,700 €   
 
 
Dòng chảy
750 €   
 
 
Sự cố kết của đất
750 €   
 
 
Động đất
750 €   
Giá toàn bộ 28,170 € 17,620 € 5,840 € 3,290 € 4,000 € 2,800 €
Giảm giá theo gói 47 % 40 % 26 % 21 % 35 % 14 %
Giá gói phần mềm 15,000 € 10,500 € 4,300 € 2,600 € 2,600 € 2,400 €
Bảo trì/Năm 15 % 2,250 € 1,575 € 645 € 390 € 390 € 360 €
Thuê/Năm 45 % 6,750 € 4,725 € 1,935 € 1,170 € 1,170 € 1,080 €
Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Chính sách giảm giá sẽ được áp dụng khi bạn mua số lượng lớn các phần mềm riêng lẻ (giảm giá 5% khi mua 3-4 phần mềm, giảm giá 10% khi mua 5-8 phần mềm, 15% cho số lượng phần mềm 9 đến 11, và hơn 20% cho số lượng phần mềm 12 trở lên).
Ngôn ngữ đầu ra bổ sung được tính phí bằng 10% giá gói hoặc chương trình cơ bản.
Hiện có sẵn 21 ngôn ngữ: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, BR, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN, IT, NL, SR.
Phần mềm được đăng ký bảo trì sẽ được tự động cập nhật miễn phí các tính năng mới .
Chính sách giảm giá cho toàn bộ gói cũng được áp dụng khi mua tất cả phần mềm riêng lẻ trong gói đấy.
Phí bảo trì là 15% giá mua phần mềm hoặc gói phần mềm cho từng năm.
Phí nâng cấp phần mềm là 20% cho từng phiên bản. Các đăng ký bảo trì sẽ được cập nhật miễn phí.
Các gói theo dạng hợp đồng thuê sẽ được chuyển sang gói mua vĩnh viễn với giá bằng 60% giá gói phần mềm.
Giá phiên bản dùng qua mạng bằng 130% giá của phần mềm đơn lẻ. Giá phiên bản dùng qua mạng công ty (trên toàn thế giới) bằng 200% giá của phần mềm đơn lẻ.
Gói giáo dục được cung cấp dưới dạng đăng ký trong 1,3 hoặc 5 năm (từ 600 € / 690 $ mỗi năm).
Khóa cứng được cung cấp với phần mềm có giá như sau: HW (80 USD), 40 (SW), khóa mạng HW từ 110 USD.

Bảng giá có hiệu quả từ 14/11/2021.

Hướng dẫn mua hàng hoặc nhận được báo giá?

Bạn hãy tính giá ở Mua hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc hãy liên hệ với chúng tôi. Thông tin chi tiết ở trang Web trong phần Hướng dẫn mua hàng.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.