Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Lắp đặt

Tải về gói cài đặt cho phần mềm của bạn bất cứ lúc nào.

GEO5 thiết lập cá nhân

Phiên bản: 2021
Ngày: 18 May 2021

GEO5 Thiết lập cá nhân sẽ tự động cài đặt các chương trình của bạn.

Ngôn ngữ dùng được:

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 1.5
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..

Do you need help with installation?

Mô tả tình huống gặp phải trong Mẫu Hỗ trợ Kỹ Thuật, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải pháp.