Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

DXF Export

From the program menu ("File" item) select the "Export" item, "Format DXF". Next, select the file name intended for the export. Using a dialog window, the program then provides information on the performed data export.

Information regarding the performed data export

The exported data can be verified by importing them back into the program.

Check of exported data

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích