Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

(2) Input File Preview

If the text file with delimiters is being imported, commonly used delimiters are highlighted in the preview.

Text file with delimiters

If the text file with a fixed width is being imported, the preview looks like this.

Text file with a fixed width

If the spreadsheet file is being imported, the preview contains cell addresses.

Spreadsheet file

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích