Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Vytvoření uživatelské šablony

V programu jsou implementovány základní šablony pro tvorbu geologické dokumentace pro jakýkoliv typ zkoušky (vrt, CPT, SPT...). Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na geologické protokoly, je možné vytvořit i šablony vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené šablony a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Přidat do správce" a v dialogovém okně definujeme vlastní šablonu.

Dialogové okno pro vytvoření nové šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se přepíná pomocí záložek mezi jednotlivými zkouškami. Samostatnou záložku má popis jednotlivých vrstev vrtu. Každá šablona definuje všechny zkoušky.
  3. Část C - zde se definují uživatelská data pro danou záložku (typ zkoušky).
  4. Část D - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé typy zkoušek. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.

Dialogové okno "Přidání šablony dat zkoušek"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 40 - Vytvoření uživatelské šablony.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích