Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xlim), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xlim), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu:

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení taženou výztuží (μst,max = 0,03) resp. maximální stupeň vyztužení celého průřezu (μmax = 0,04), pak program informuje že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích