Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Výpočet - horninový klín

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Posouzení skalního svahu, který je uvažovaný jako horninový klín, lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v rámu v dolní části desktopu.

Program v tomto rámu umožnuje dopočítat nutnou kotevní sílu tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň bezpečnosti. V tomto případě je nutné zatrhnout tlačítko "Dopočítat nutnou kotevní sílu" a zadat sklon kotevní síly od vodorovné a směr kotevní síly.

Geometrie klínu je na desktopu vykreslena pomocí 3D zobrazení, nebo stereografické projekce.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - horninový klín - 3D zobrazení

Rám "Výpočet" - horninový klín - stereografická projekce

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích