Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden metodou konečných prvků s uvažováním Winkler-Pasternakova podloží.  Pro jednu zadanou úlohu lze provést resp. zobrazit více výpočtů. V pravém horním rohu rámu se zobrazuje informace o provedení výpočtu. Jestliže se změní parametry úlohy, je třeba provést výpočet znovu pomocí tlačítka "Počítej".

Pokud se parametry podloží počítají z geologického profilu, pak je nutné zadat v rozbalitelném seznamu zvolit "Charakteristickou kombinace pro výpočet podloží".

V rozbalitelném seznamu "Výsledky" se nastavuje kombinace zatížení MSÚ nebo MSP (popř. obálky kombinací zatěžovacích stavů) pro které mají být zobrazeny výsledky výpočtu na desktopu.

Ve spodní části rámu se nastavuje, které veličiny se vykreslují (Deformace, Posouvající síla, Moment...) a způsob jejich vykreslení na desktopu.

Rám "Výpočet"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích