Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Kompatibilta sond

Cílem tvorby modelu podloží je vytvořit model co nejvíce odpovídající skutečnosti - tedy takový, do kterého jsou zapojeny všechny vytvořené sondy. Cílem je tedy mít všechny sondy kompatibilní.

Kompatibilní sonda je sonda která má stejný počet vrstev a stejné pořadí vrstev jako řídící sonda. V tabulce ve sloupci "Aktivní" je její políčko zobrazeno bíle. Pokud je zároveň aktivní, je použita pro generaci modelu podloží.

Sondy nekompatibilní s řídící sondou mají sloupec "Aktivní" v tabulce vybarven červeně a nelze je zařadit do generace modelu.

Rám "Model podloží" - kompatibilita sond

Příklady kompatibilních sond:

Příklady nekompatibilních sond:

Editací v dialogovém okně "Editace sondy" lze nekompatibilní sondu změnit kompatibilní – a to například vsunutím nulových vrstev nebo přidáním resp. smazáním vrstvy zemin.

Ukázka úpravy nekompatibilních sond na kompatibilní sondy:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích