Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Janbuovy charakteristiky

Hodnoty Janbuova modulu m a exponentu napětí j (podle Canadian Foundation Engineering Manual 1992)

Zemina

Janbuův modul m

Index napětí j

Velmi ulehlý až ulehlý till, ledovcová hlína

1000 - 300

1

Štěrk

400 - 40

0,5

Ulehlý písek

400 - 250

0,5

Hutný písek

250 - 150

0,5

Kyprý písek

150 - 100

0,5

Ulehlý silt

200 - 80

0,5

Hutný silt

80 - 60

0,5

Kyprý silt

60 - 40

0,5

Tvrdý až pevný jíl

60 - 20

0

Měkký až tuhý jíl

20 - 10

0

Jílovitý měkký silt

10 - 5

0

Měkké mořské jíly

20 - 5

0

Organické jíly

20 - 5

0

Rašelina

5 - 1

0

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích