Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Modul reakce podloží podle Chadeissona

R. Chadeisson (1961) odvodil na základě měření pažících konstrukcí v různých zeminách a výpočtu posunu konstrukce nutného k mobilizaci limitního pasivního tlaku graf pro určení modulu reakce podloží, který byl A. Monnetem (1994) vyjádřen následující rovnicí:

kde:

EI

- ohybová tuhost konstrukce [kNm2/m]

γ

- objemová tíha zeminy

Kp

- koeficient pasivního zemního tlaku [-]

K0

- koeficient tlaku zeminy v klidu [-]

- efektivní soudržnost zeminy [kPa]

A p

- součinitel vlivu koheze (1 - 15) [-]

Literatura:

Chadeisson, R. (1961): Parois continues moulées dans le sols. Proceedings of the 5th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering,Vol. 2. Dunod, Paris, 563-568".

K. J. Bakker, A. Bezuijen, W. Broere, E. A. Kwast: Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground: Proceedings of the 5th International Symposium TC28. Amsterdam, the Netherlands, 15-17 June 2005. CRC Press, 2013, strana 616, ISBN: 0415889138, 9780415889131.

Monnet, A.: Module de réaction, coefficient de décompression, au sujet des paramètres utilisés dans la méthode de calcul élastoplastique, Revue française de Géotechnique, 65, 1994, strany 67 - 72.

Mitew, M.: Numerical analysis of displacements of a diaphragm wall. Warsaw University of Technology, Polsko.

N. M. ILIEŞ, T. A. HULPUȘ, A. POPA: Design of Anchored Walls: The Influence of Design Approaches and Design Methods. Technical University of Cluj Napoca, Faculty of Civil Engineering, Rumunsko, 2010.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích