Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Součinitel bočního tlaku zeminy K

Zemina okolo beraněné piloty je vlivem beranění zhutňována a vodorovný tlak této zeminy na stěnu piloty je větší než tlak zeminy v klidu (určen součinitelem K0) a menší než je hodnota maximálního zemního  tlaku (pasivního odporu zeminy) určeného součinitelem Kp:

Orientační hodnoty součinitele bočního tlaku zeminy K jsou uvedeny dále v tabulce. Hodnota součinitele bočního tlaku zeminy K je aproximována  pomocí následujícího vztahu:

kde:

K0

-

součinitel zemního tlaku v klidu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Kp

-

součinitel pasivního odporu zeminy

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Tlak na pilotu

Orientační hodnoty součnitele bočního tlaku zeminy K

Typ piloty

K pro tlačené piloty

K pro tažené - nadzvedávané piloty

Beraněné piloty profilu H

0,5 - 1,0

0,3 - 0,5

Beraněné piloty (kruhové a čtvercové)

1,0 - 1,5

0,6 - 1,0

Beraněné piloty kónické

1,5 - 2,0

1,0 - 1,3

Vplachované piloty

0,4 - 0,9

0,3 - 0,6

Vrtané piloty (do průměru 70 cm)

0,7

0,4

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích