Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Modul reakce podloží podle NF P 94-282

Modul reakce podloží kh podle NF P94-282:2009-03 závisí na ohybové tuhosti pažící konstrukce Estr Istr a presiometrickém modulu určeném podle Menarda EM. Hodnota modulu reakce podloží se určí podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

EM

-

presiometrický modul určený podle Menarda [MPa]

α

-

empirický koeficient v závislosti na typu zeminy, resp. horniny [-]

Estr Istr

-

ohybová tuhost pažící konstrukce [MNm2]

B0

-

jednotková délka pažící konstrukce [1 bm]

E

-

modul pružnosti materiálu pažící konstrukce [MPa]

I

-

moment setrvačnosti průřezu [m4/m]

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy zemin

Typ zeminy

Rašelina

Jíl

Silt

Písek

Štěrk

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

Překonsolidované

-

> 16

1

> 14

2/3

> 12

1/2

> 10

1/3

Normálně konsolidované

1

9 - 16

2/3

8 -14

1/2

7 -12

1/3

6 -10

1/4

Nekonsolidované

-

7 - 9

1/2

5 - 8

1-2

5 -7

1-3

-

-

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy hornin (podle stupně jejich porušení)

Typ horniny

α [-]

Neporušená, zdravá

2/3

Nepatrně porušená, nezvětralá

1/2

Velmi porušená, zvětralá

1/3

Metamorfovaná

2/3

Literatura:

NF P94-282: březen 2009, strany 142 – 146.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích