Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" program přebírá zatížení spočtené v rámu "Výpočet". Lze vybrat typ výpočtu:

  • svislý směr
  • výpočet vnitřních sil na převázce - ve vodorovném řezu

Dále se zadává číslo výpočtu zatížení, popřípadě obálka všech provedených výpočtů.

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Maximální hodnoty spočtených vnitřních sil jsou zobrazeny ve výstupním okně. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků výpočtu.

Při výpočtu ve svislém směru program umožňuje dále vybrat vyšetřovaný úsek (za předpokladu že je zadáno osamělé plošné přitížení), nebo rovnou počítat obálku vnitřních sil přes všechny úseky.

Rám "Dimenzování" - svislý směr

Při výpočtu ve vodorovném směru (výpočet vnitřních sil na převázce, resp. na 1 bm hloubky konstrukce) se zadává modul reakce podloží zeminy v dané hloubce.

Program umožňuje zobrazení zatížení, ohybového momentu, normálové síly a posouvající síly - podobu vykreslení volíme v části "Zobrazení". Volba "Maximální hodnoty" skryje všechny hodnoty kromě maximálních hodnot veličin.

Na obrázku je také část obrysu konstrukce vyznačena tlustou čarou - je to část šachty, která se deformuje směrem do zeminy. V této části je uvažováno podloží při výpočtu konstrukce polygonální metodou.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování - převázka

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích