Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda Meyerhof (CPT)

Toto řešení pro nesoudržné zeminy vychází z teorie Meyerhofa, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

qc

-

průměrný penetrační odpor od základové spáry do hloubky 1,5*bef

bef

-

efektivní šířka základu

Cw1,Cw2

-

součinitelé vlivu podzemní vody

d

-

hloubka základové spáry

Ri

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Součinitele vlivu podzemní vody Cw1 a Cw2 jsou určeny následovně:

hHPV = 0 (voda v úrovni terénu) -> Cw1 = Cw2 = 0,5

hHPV = d (voda v úrovni základové spáry) -> Cw1 = 0,5; Cw2 = 1

hHPV > d + 1,5*bef -> Cw1 = Cw2 = 1

kde:

hHPV

-

hloubka hladiny podzemní vody od terénu

Mezilehlé hodnoty Cw1 a Cw2 jsou interpolovány.

Součinitel vlivu šikmosti zatížení Ri je interpolován na základě následující tabulky:

H/V

Ri

d/bef = 0

d/bef = 1

d/bef = 5

0,10

0,75

0,8

0,85

0,15

0,65

0,75

0,80

0,20

0,55

0,65

0,70

0,25

0,50

0,55

0,65

0,30

0,40

0,50

0,55

0,35

0,35

0,45

0,50

0,40

0,30

0,35

0,45

0,45

0,25

0,30

0,40

0,50

0,20

0,25

0,30

0,55

0,15

0,20

0,25

0,60

0,10

0,15

0,20

kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Pro poměr H/V > 0,6 není vhodné metodu používat.

Vliv naklonění terénu a základové spáry je uvažován stejným způsobem jako u metody Schmertmann.

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 19

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích