Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda Véase

Toto řešenízohledňuje geostatické napětí v místě kořene mikropiloty a typ injektáže kořene.

Únosnost kořene mikropiloty je dána vztahem:

kde:

Rbk

-

únosnost paty kořene mikropiloty

Rsk

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Únosnost na plášti mikropiloty:

kde:

n

-

počet vrstev zemin, kterými prochází kořen mikropiloty

Asi

-

plocha stěny kořene mikropiloty ve vrstvě i

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě i

Únosnost paty mikropiloty je dána vztahem:

Plášťové tření qs v hloubce z pod povrchem terénu:

kde:

z

-

hloubka z pod povrchem terénu, kde se určuje velikost plášťového tření

c

-

efektivní soudržnost zeminy v hloubce z

δ

-

úhel tření na rozhraní kořene mikropiloty a zeminy v hloubce z

φ´

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy v hloubce z

σh(z)

-

vodorovná složka geostatické napjatosti v hloubce z:

-

pro injektáž kořene typu IR a IRS (se záznamem injekčního tlaku) a hloubkou z ≥ 5 m:

-

ostatní případy

Ko

-

součinitel zemního tlaku v klidu

-

pro normálně konsolidované zeminy

-

pro překonsolidované zeminy

σv(z)

-

svislá složka geostatické napjatosti v hloubce z

pi

-

injekční tlak pro injektáž typu IR a IRS a hloubkou z ≥ 5 m, v ostatních případech pi = 0

Fc, Fφ

-

součinitelé způsobu použití mikropiloty

Literatura:

Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (ve francouštině).

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích