Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Tvar poklesové kotliny

Program nabízí dva tvary poklesových kotlin - podle Gausse a Aversina.

Křivka podle Gausse

Mnoho výzkumů a studií provedených v USA a Velké Británii prokázalo, že příčný tvar poklesové kotliny může být obecně popsán pomocí Gausssovy funkce  Na základě tohoto předpokladu je možné svislý posun ve vzdálenosti x od osy svislé symetrie vyjádřit vztahem:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

Linf

-

vzdálenost inflexního bodu

Křivka podle Averšina

Averšin odvodil na základě pozorování a měření podzemních děl v Rusku následující vztah pro tvar poklesové kotliny:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

L

-

dosah poklesové kotliny

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích