Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Výsledky

Zobrazení a interpretace výsledků je jednou z nejdůležitějších částí programu. Program umožňuje několik základních typů grafických výstupů, které se definují v rámu "Nastavení kreslení : Výpočet":

  • vykreslovat deformovanou konstrukci
  • plošné zobrazení veličin v masívu (lze zobrazovat hodnoty absolutní nebo oproti jiné fázi budování)
  • vnitřní síly na nosnících, kontaktech
  • síly v kotvách a reakce
  • poklesovou kotlinu
  • sklopené řezy veličin
  • vektory a směry veličin

Program pro zobrazení výsledků používá následné souřadné systémy.

Pro snadné přepínání zobrazovaných veličin, způsobu vykreslování a práci s výstupy je určena nástrojová lišta "Výsledky" v horní části obrazovky. V pravé části desktopu je umístěna stupnice škály barev, a pod ní je umístěna nástrojová lišta "Škála barev", krerá slouží k jejímu nastavení.

Protože nastavení výstupů je někdy velice časově náročné, obsahuje program komfortní systém ukládání a správy nastavení.

Veškeré výstupy a zvolené výsledky lze tisknou v protokolu o výpočtu.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích