Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Ko procedura

Ko procedura je metoda, umožňující jiný výpočet základní geostatické napjatosti (1. fáze budování). Používá se v případě, kdy potřebujeme zadat jinou počáteční boční napjatost. Například u překonsolidovaných zemin může být skutečné boční napětí výrazně vyšší než u normálních nepřekonsolidovaných zemin.

Při použití standardního výpočtu se provede standardní analýza zadané konstrukce metodou konečných prvků. Užitím nelineárních modelů umožňuje tento výpočet zohlednit možný vývoj plochy porušení již při stanovení geostatické napjatosti. V případě, že se zemina přetváří elasticky, tak mezi svislým napětím σz a vodorovným napětím σx platí vztah známý z teorie pružnosti:

kde:

σz

-

svislé normálové napětí

σx

-

vodorovné normálové napětí

ν

-

Poissonovo číslo

Při tomto výpočtu může u nelineárních modelů dojít k zplastizování zemin.

Výpočet pomocí Ko procedury je elastický a ke zplastizování zemin nemůže dojít. Boční napětí se v první fázi bodování počítá podle vztahu:

kde:

Ko

-

součinitel bočního tlaku v klidu zadaný uživatelem

σz

-

svislé normálové napětí

σx

-

vodorovné normálové napětí

Součinitel Ko se zadává jako parametr zeminy. Není-li parametr Ko zadán, dopočte se podle vztahu:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích