GEO5

Hướng dẫn trực tuyến

Tree
Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Caquotova teorie

Aktivní tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

cef

-

soudržnost zeminy (efektivní)

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Kac

-

součinitel aktivního zemního tlaku vyjadřující vliv soudržnosti

V programu GEO5 je součinitel aktivního zemního tlaku Ka počítán následujícím analytickým řešením (Boussinesque Caquot):

kde:

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Caquota

KaCoulomb

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Coulomba

ρ

-

převodní součinitel  - viz níže

kde:

β

-

sklon povrchu terénu za konstrukcí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi konstrukcí a zeminou

Součinitel aktivního zemního tlaku Kac je dán vztahem:

pro:

pro:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky aktivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σa

-

aktivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.