Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Hướng dẫn trực tuyến

Tree
Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:

DIN 4017

Toto řešení vychází z německé normy DIN 4017, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

součinitele únosnosti:

pro:

pro:

součinitele tvaru základu:

pro:

pro:

součinitele šikmosti zatížení pro φ > 0:

pro: *

pro:

kde:

pro:

pro:

součinitele šikmosti zatížení pro φ = 0:

součinitele vlivu šikmého terénu:

pro:

pro:

pro:

pro:

pro:

pro:

součinitele šikmé základové spáry:

pro:

pro:

pro:

pro:

kde:

c

-

soudržnost zeminy

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

d

-

hloubka základové spáry

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

b

-

šířka základu

γ

-

objemová tíha zeminy

Nc, Nd, Nb

-

součinitelé únosnosti

sc , sd, sb

-

součinitelé tvaru základu

ic, id, ib

-

součinitelé vlivu šikmého zatížení

gc, gd, gb

-

součinitelé vlivu šikmého terénu

bc, bd, bb

-

součinitele šikmé základové spáry

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

l

-

délka základu

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

β

-

sklon terénu

α

-

sklon základové spáry

T

-

vodorovná složka výslednice zatížení

ω

-

úhel mezi vodorovnou složkou výslednice zatížení T a osou symetrie základu ve směru efektivní délky lef

* Poznámka: Program provede výpočet pro obě orientace šikmosti zatížení a následně pracuje s nepříznivější hodnotou.

Orientace šikmosti zatížení

Literatura:

DIN 4017:2006-03

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.