Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Lineární průběh modulu reakce podloží

Modul reakce podloží v hloubce z se vypočte ze vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

l

-

délka piloty [m]

k

-

parametr zeminy podle Bowlese [MN/m3]

r

-

redukovaná šířka piloty [m], která se vypočte podle vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

β

-

úhel roznášení - zadává se v závislosti na úhlu vnitřního tření zeminy v rozmezí φ/4 ÷ φ

Orientační hodnoty modulu k [MN/m3] podle Bowlese:

ulehlý písčitý štěrk

220 - 400

středně ulehlý štěrk

155 - 300

střednězrněný písek

110 - 280

jemný písek

80 - 200

tuhý jíl

60 - 220

tuhý jíl nasycený

30 - 110

plastický jíl

40 - 140

plastický jíl nasycený

10 - 80

měkký jíl

2 - 40

Literatura:

Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5. vydání, New York: McGraw-Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, kapitola 16-15.2, s. 941 (tabulka 16-4).

Pochman, R.; Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích