Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Doporučené hodnoty

Přehled dat pro určení poklesové kotliny metodou ztraceného objemu.

Koeficient pro výpočet inflexního bodu k

Zemina

k

nesoudržné zeminy

0,3

normálně konsolidované jíly

0,5

překonsolidované jíly

0,6 - 0,7

jílovité břidlice

0,6 - 0,8

křemence

0,8 - 0,9

Procento ztráty objemu VL

Technologie

VL

TBM

0,5 - 1

Sekvenční výruby

0,8 - 1,5

Bylo také odvozeno několik vztahů pro určení hodnoty ztraceného objemu VL na základě stabilitního poměru N definovaného Broms a Bennermarkem:

kde:

σv

-

celkové napětí v ose výrubu

σt

-

odpor výstroje výrubu (pokud je vystrojen)

Su

-

neodvodněná pevnost jílu

Pro  N < 2 je hornina/zemina v okolí výrubu pružná a stabilní. Pro se začnou objevovat lokální plastické oblasti v okolí výrubu, pro dochází k vytvoření plastické oblasti okolo výrubu a pro N = 6 nastává nestabilita čelby. Na obrázku jsou znázorněny závislosti mezi stabilitním poměrem Z a ztraceným objemem VL.

Literatura:

Broms, B.B., Bennemark, H., 1967. Stability of clay at vertical openings. ASCE, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, SMI 93, 71-94.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích