Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Hodnoty

V rámu "Hodnoty" lze definovat body (popř. styčníky) libovolně umístěné na ploše desky. Pro tyto styčníky (body) je možné zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení) pro libovolný zatěžovací stav, nebo kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy".)

Rám obsahuje tabulku se seznamem zadaných bodů (styčníků). Přidání se provádí v dialogovém okně "Nové hodnoty". V dialogovém okně se zadává způsob zadání (bod, styčník), souřadnice a pro jaký zatěžovací stav, kombinaci nebo dimenzování mají být výsledky veličin zobrazeny. Hodnota v podepřeném styčníku udává reakci v podpoře.

Ve výpočtu dimenzování mohou být některé hodnoty veličin označeny znakem [*]. V tomto případě je nutná plocha výztuže navržena na minimální stupeň vyztužení. Je-li bod umístěn na hranici dvou makroprvků, program zobrazí dvě sady hodnot veličin pro dimenzování.

Zadané hodnoty lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Hodnoty pro styčníky (body) v tabulce se zobrazují v pravé části rámu.

Rám "Hodnoty"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích