Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Kotvy ve výpočtu stability

U výpočtu stability svahu vstupují předepnuté kotvy do vlastního výpočtu jako přitížení silou, která působí v hlavě kotvy - tuhost kotvy tedy nemá na stabilitu vliv.

V hlavě kotvy však může dojít k zplastizování zeminy. Po výpočtu je tedy nutné prověřit umístění a reálnost plastických deformací, které představují smykovou plochu. V případě zplastizování zeminy pod hlavou kotvy je nutné provést úpravy modelu.

Modelování kotvy při výpočtu stability svahu

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích