Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. Výpočet dimenzování je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Výpočet můžeme kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka "Přeruš".

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky a informace o skončeném výpočtu. Informace o průběhu výpočtu a jeho výsledku (s případným hlášením chyb) jsou vypsány v okně ve spodní části rámu. Hlavním výstupním prostředkem je ale zobrazení výsledků na obrazovce. K ovládání zobrazení je určena nástrojová lišta v horní části obrazovky, umožňující nastavit zobrazení kresby a vykreslení výstupních veličin.

V pravé části desktopu je vykreslena barevná škála, pod kterou jsou umístěna tlačítka pro nastavení barevné škály.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Zobrazení kresby lze měnit v dialogovém okně "Nastavení stylu zobrazení".

Rám "Výpočet" - zobrazení po provedení výpočtu

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích