Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda Lizziho

Lizziho metoda je v současnosti nejvíce používána. Únosnost kořene se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene

τm

-

průměrné mezní plášťové tření

J

-

součinitel vyjadřující vliv průměru vrtu

Součinitel J vyjadřuje vliv průměru vrtu - nabývá hodnot 1,0 pro vrt do 100 mm a 0,8 pro vrt nad 200 mm.

Průměrné mezní plášťové tření kořene mikropiloty lze nalézt v rozličné literatuře. V programu jsou zabudovány tři tabulky s orientačními hodnotami mezního plášťového tření. První tabulka je sestavená autory programu podle dostupné literatury, druhá obsahuje hodnoty τm podle DIN 4128 a třetí hodnoty publikované v článku Kleina a Mišove (Inženýrské stavby, 1984). Ve třetí tabulce jsou naměřené hodnoty plášťového tření kořenů kotev pro různé zeminy, průměry kořenů, množství injektáží atd. - použití této tabulky dává velmi realistické výsledky.

Literatura:

Lizzi, F. (1982). “The pali radice (root piles)”. Symposium on soil and rockimprovement techniques including geotextiles, reinforced earth and modern pilingmethods, Bangkok, D-3.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích