Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Posunutí po výztuze

Tento mezní stav vyšetřuje možnost posunutí konstrukce po geovýztuze. Pro zvolenou geovýztuhu program vyhledává kritickou smykovou plochu v rozmezí 45 - 90o od konce příslušné geovýztuhy.

Pro každou smykovou plochu se určí posouvající a vzdorující síly a provede posouzení.

Mezi posouvající síly patří:

  • aktivní tlak na fiktivní zeď
  • síly od přitížení za zdí

Mezi vzdorující síly patří:

  • odpor konstrukce zdi na posunutí (počítá se stejně jako u dimenzování zdi)
  • tření mezi geovýztuhou a posouvaným blokem
  • síly od dalších geovýztuh

Vzdorující síla od tření mezi geovýztuhou a posouvaným blokem se stanoví podle vzorce:

kde:

N

-

normálová síla na geovýztuhu (od vlastní tíhy zeminy a přitížení na  fiktivní zeď)

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy v okolí geovýztuhy

Cds

-

součinitel redukce tření na geovýztuze

Vlastní posouzení je pak provedeno v závislosti na zadání v záložce "Výpočet zdí" podle teorie mezních stavů nebo stupně bezpečnosti. Musí platit:

resp.

kde:

Hres

-

síla vzdorující

Hact

-

síla posouvající

SFsr

-

stupeň bezpečnosti na posunutí po geovýztuze

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích