Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda Véase-Soucheho

Výpočet kritické síly Ncr vychází z grafů publikovaných v článku Véase a Soucheho (viz literatura). Grafy pro určení kritické normálové síly Ncr jsou sestrojené pro bezrozměrné veličiny ω, m:

kde:

lP

-

délka mikropiloty

Ea*Ia

-

ohybová tuhost výztužné trubky mikropiloty

ω

-

poměr volné délky mikropiloty l (od začátku kořene) a její délky v zemině

Erd

-

návrhová hodnota reakce zeminy ve vodorovném směru

kde:

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

Fw

-

koeficient zmenšující hodnotu E(Fw = 1,25)

Literatura:

Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (ve francouštině)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích