Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Únosnost

V rámu "Únosnost" jsou zobrazeny výsledky výpočtu únosnosti základové půdy. Napětí v základové spáře (předpokládá se konstantní) je vyjádřeno ze všech sil, spočtených v rámu "Posouzení". Pokud je zadán základ, únosnost se počítá ze všech sil, spočtených v rámu "Dimenzování" (musí být zaškrtnuta volba "Celá zeď"). Do programů "Patky" a "Patky CPT", se jednotlivá posouzení převezmou jako zatěžovací stavy.

Rám obsahuje tři základní volby výpočtu:

  • Zadat únosnost základové půdy

V zadávacím poli se zadává únosnost základové půdy. Výsledky posouzení zdi na excentricitu a únosnost základové půdy se zobrazují v pravé části rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení únosnosti základové půdy

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky"

Pomocí tlačítka "Spustit program Patky" se spustí program "Patky", ve kterém lze spočítat únosnost základové půdy, popř. sednutí a natočení základu. Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" - výsledky resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu o výpočtu v programu "Vyztužené náspy". Pokud není program "Patky" nainstalován, není tlačítko dostupné.

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky CPT"

Postup je shodný jako v případě použití výpočtu únosnosti základové půdy pomocí programu "Patky".

  • Nepočítat (základ na pilotách)

Únosnost základové půdy se nepočítá

Program umožňuje zadat tvar napětí v základové půdě.

Posouzení lze provést v místě:

  • pod základem
  • pod vyztuženým tělesem

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Únosnost"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích