Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Kotva šroubovací - Helix

V dialogovém okně se v rozbalitelném seznamu vybere typ kotvy (Helix).

Dále se v okně zadává:

  • Výrobní řada - uživatelská (parametry zadává uživatel), nebo kotva z katalogu programu (Helical Anchors, Mac Lean, Chance...). U katalogových kotev je dále specifikován typ kotvy pomocí dalších údajů (typ dříku, počet Helixů, tloušťka a materiál plechu Helixů) - pokud zvolená kombinace není vyráběna, je název kotvy prázdný a nejde zadávání ukončit.
  • Umístění kotvy - hloubka, délka, sklon...
  • Profil dříku
  • Tuhost kotvy - modul pružnosti E
  • Parametry nutné pro posouzení kotvy (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy - viz níže)

Zadání parametrů kotvy

Výpočet únosnost na vytržení ze zeminy:

Volba "Zadat"

Tato volba je povinná pro uživatelské kotvy. Zadává se přímo únosnost proti vytržení ze zeminy Re [kN, lbf] Tabulka se zadáním rozměrů a umístění jednotlivých Helixů slouží pouze k vykreslení kotvy.

Volba "Počítat"

Tato volba je umožněna jen pro kotvy z databáze kotev, kde velikost a rozmístění jednotlivých helixů je určeno výrobcem. Únosnost na vytržení ze zeminy je dána vyrazem:

kde:

n

-

počet disků - Helixů

Rh,i

-

maximální únosnost konkrétního disku

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

geostatické napětí

Nc,Nq

-

Meyerhofovy koeficienty únosnosti

Ai

-

plocha konkrétního disku

Přičemž platí, že:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy (pro φ = 0 je Nc = 2)

Maximální únosnost jednoho helixu Rh,i je určena výrobcem.

Literatura:

Kotvy zařazené v katalogu

  • Helical Anchors, Inc. - Product Catalog
  • MacLean-Dixie - Helical Foundation Syastems - Engineering Reference Manual
  • Chance - Civil Construction Product Catalog, Vol. I.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích