Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

IG řezy

Rám "IG řezy" je určen k vytváření geologických řezů, ve kterých jsou znázorněny zadané Zkoušky a Zemní profily. Dále se zde zadávají rozhraní mezi vrstvami zemin, zlomy, hladiny vody, stavby a další uživatelské popisy.

Tento rám je dostupný uživatelům se zakoupeným modulem "Řezy".

Program umožnuje definovat libovolné množství řezů, které jsou zobrazeny v tabulce.

V rámu se nejprve zadá konstruovaný řez - rovný nebo lomený. Body řezu lze umístit kdekoliv v rámci staveniště - pokud je některý bod mimo staveniště, řez nelze konstruovat.

Při zadávání řezu mohou být body umístěny volně v rámci staveniště, nebo se dají "chytat" na zadané polní zkoušky. Grafické zadání se ukončí zadáním bodu dvakrát na stejném místě. Po zadání řezu se dialogové okno zobrazí v módu "Topologie".

Rám "IG řezy"

Vlastní řez se zadává a edituje v dialogovém okně, ve kterém se pohybujeme pomocí záložek.

Cílem konstrukce tvorby IG řezů je především vytvořit a publikovat Geologický řez, ale v rámci jeho tvorby i definovat geotechnické typy zemin, upravit zemní profily a vygenerovat rozhraní pro snadnou generaci 3D modelu.

Výkres geologického řezu

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích