Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Profil

Ramka "Profil" zawiera tabelę z listą wprowadzonych warstw. Po zdefinowaniu poszczególnych warstw można edytować ich miąższość za pomocą aktywnych wymiarów.

Dodawanie lub edycję warstw wykonuje się w oknie dialogowym "Nowa warstwa". Definiowana jest rzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji (oś-z) lub miąższość warstwy (t).

W ramce tej istnieje także możliwość określenia lokalizacji konstrukcj:

  • rzędna terenu - po zdefiniowaniu rzędnej terenu w tabeli wyświetlana jest dodatkowa kolumna zawierająca rzędne poszczególnych warstw
  • współrzędne GPS - istnieje możliwość pokazania budowy na Google Maps korzystając z przycisku "Pokaż na mapie" po wprowadzeniu współrzędnych.

Program umożliwia obniżenie lub podniesienie górnego punktu konstrukcji w oknie dialogowym "Zmiana rzędnej terenu", a zdefiniowane warstwy będą wówczas przesunięte, jednocześnie zachowując swoją miąższość. Funkcja ta jest istotna podczas kopiowania profilu z programu "Teren" lub "Stratygrafia 3D".

Ramka "Profil"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích