Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Konfiguracja rysunku : Obliczenia

Okno dialogowe "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" służy do wybrania rodzaju wyświetlanych zmiennych oraz sposobu ich prezentacji na ekranie. Poszczególne ustawienia można później zapisywać za pomocą paska narzędzi "Zapisane widoki"

Zakładka "Wartości w siatce użytkownika" służy do ustawiania podstawowych parametrów decydujących o wizualizacji zmiennych powierzchniowych i siatki ES - pozostałe zakładki stosowane są do definiowania innych rodzajów wyników.

Ramka "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" - zakładka "Wartości w siatce użytkownika"

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji graficznej nie można wykonywać wizualizacji niektórych wyników jednocześnie. Nie można rysować siatki zdeformowanej jednocześnie z rozkładami sił wewnętrznych wzdłuż belek - można wybrać tylko jedną opcję. Jeżeli wybrano kombinację niedopuszczalną, to w dolnej części okna dialogowego program wyświetli ostrzeżenie. Przedstawiony przykład pokazuje niedopuszczalną kombinację siatki zdeformowanej/wartości w węzłach siatki ustawionych w pasku sterowania "Pasek narzędzi - wyniki".

Ostrzeżenie o wystąpieniu konfliktu podczas prezentacji wyników

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích