Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Stateczność

W obliczeniach stateczności (współczynnik bezpieczeństwa) program redukuje początkowe parametry wytrzymałościowe - kąt tarcia wewnętrznego i spójność - do momentu wystąpienia zniszczenia. Wynikiem obliczeń jest wtedy współczynnik bezpieczeństwa, który odpowiada klasycznej metodzie równowagi granicznej. 

Analiza z użyciem współczynnika bezpieczeństwa wymaga zastosowania elementów o sześciowęzłowych. Ze względu na to, że głównym mechanizmem zniszczenia jest poślizg plastyczny wymagane jest również zastosowanie dla wszystkich gruntów modelu plastyczności Mohra-Coulombamodyfikowanego modelu Mohra-Coulomba lub modelu Druckera-PrageraUstwienia domyślne można zmieniać w oknie dialogowym "Ustawienia obliczeń".

W trybie obliczeń stateczności jedyne zmienne dostępne do prezentacji graficznej to przemieszczenia (w kierunkach Z i X) oraz równoważne im odkształcenia całkowite i plastyczne. Odkształcenie ośrodka gruntowego odpowiada stanowi zniszczenia osiągniętemu dla zredukowanych parametrów gruntu - dlatego też nie odpowiada ono rzeczywistemu stanowi odkształcenia ośrodka gruntowego. Daje natomiast dobre wyobrażenie o ogólnej reakcji całego zbocza na początku zniszczenia.

Dobrym sposobem przedstawienia wyników analizy plastyczności są wektory przemieszczeń rysowane wraz z ekwiwalentnym odkształceniem plastycznym. Miejscowe odkształcenie plastyczne stanowi widoczną wskazówkę umiejscowienia krytycznej powierzchni poślizgu.

Program umożliwia także analizę stateczności zbocza (skarpy) według teorii stanów granicznych lub EN1997-1, podejście obliczeniowe 3. W ramce należy zdefiniować współczynnik częściowy do kąta tarcia wewnętrznego γM,ϕ oraz współczynnik częściowy do spójności efektywnej γM,c, które redukują parametry. W przypadku zastosowania redukcji według EN 1997 (γM,ϕ = 1,25, γM,c = 1,25), stateczność zbocza spełnia wymagania jeśli FS=1,00.

Ramka "Stateczność"

Rysunek ekwiwalentnego odkształcenia plastycznego - powierzchnia poślizgu

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích