Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Używanie pomocy

Pomoc tekstowa wszystkich naszych programów wyświetlana jest w standardowej przeglądarce Windows Explorer. Istnieje możliwość uruchomienia okna dialogowego pomocy przez menu programu (pozycje "Pomoc", "Zawartość") bądź za pomocą przycisku funkcyjnego "F1" w dowolnym miejscu programu.

Niektóre okna dialogowe (np. "Dodaj nowy grunt") umożliwiają otwarcie odpowiadającego im rozdziału Pomocy poprzez naciśnięcie przycisku pomocy "".

Okno dialogowe zawiera:

  • pasek z przyciskami podstawowych narzędzi. Przycisk "Ukryj (Pokaż)" ukrywa (pokazuje) drzewo z listą tematów pomocy. Przyciski ("Wstecz/Dalej") umożliwiają wyświetlenie listy już przeglądanych stron. Przycisk "Drukuj" otwiera okno dialogowe drukowania, natomiast przycisk "Opcje" otwiera menu w celu ustawienia właściwości okna EKSPLORATORA.
  • Pasek zawierający trzy zakładki "Spis treści" (pokazuje drzewo z poszczególnymi tematami), "Indeks" oraz "Wyszukaj"
  • "Drzewo", ktore zawiera listę tematów - poszczególne pozycje w tym drzewie są otwierane/zamykane poprzez kliknięcie symboli "+"/"-" przed nazwą.
  • Okno do wyświetlania tekstu pomocy - nagłówek okna zawiera aktualnie wyświetlany temat pomocy oraz przyciski "Wstecz/Dalej", które działają w ten sam sposób, co opisane wcześniej przyciski na pasku narzędzi

Każdy tekst pomocy może zawierać także odsyłacze do innych pozycji. Tekst tych odsyłaczy jest zaznaczony kolorem zielonym.

Okno dialogowe "Pomoc" - zakładka "Spis treści"