Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

NEN 6743

Norma 6743 "Fundamenty palowe" określa maksymalny opór podstawy pala pmax, base wg wyników odpowiedniego i-tego sondowania statycznego CPT w następujący sposób:

gdzie:

qc, I, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, I (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

qc, II, mean

-

uśredniony minimalny opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, II (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

qc, III, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, III (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

s

-

współczynnik wpływu kształtu pala

β

-

współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala

Maksymalna wartość oporu gruntu pod stożkiem (ciśnienia penetracji) qc jest określona jako 15 MPa. W gruntach niespoistych, uwzględniany jest  wpływ prekonsolidowania gruntu (OCR).

Maksymalny opór na pobocznicy pala pmax,shaft wyraża wzór:

gdzie:

αs

-

współczynnik tarcia na pobocznicy

qc, z, a

-

opór pod stożkiem na głębokości h

Literatura:

NEN 6743:1991/A1:1997, Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op palen - Drukpalen.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích