Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda geometryczna (Eulera)

Grunt w otoczeniu mikropala jest w programie reprezentowany za pomocą modułu reakcji gruntu (podłoża) Ep (moduł Winklera k) zdefiniowanego przez użytkownika w ramce "Analiza przekroju". Model konstrukcji przedstawiono na rysunku.

Model konstrukcji

W przypadku mikropala pod obciążeniem ściskającym oczekiwane jest wystąpienie zmiennej liczby pół-fal, w zależności od geometrii i sztywności, odpowiednio: konstrukcji i otaczającego gruntu. Rozwiązanie w tym przypadku pochodzi z równania zginania belki prostej.

Po przekształceniach, równanie zginania można wyrazić w następujący sposób:

gdzie:

Stałe całkowania określane są na podstawie czterech warunków brzegowych zależnie od przyjętego sposobu podparcia punktów końcowych. 

Przyjmując gładkie przeguby na obydwu końcach, można uzyskać następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł reakcji gruntu

n

-

liczba pół-fal

Przyjmując gładki przegub na jednym końcu i utwierdzenie na drugim końcu, uzyskujemy następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł gruntu

n

-

liczba pół-fal

Siłę Ncr określa się przez iterację następującego równania:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

Ncr

-

krytyczna siła normalna

lcr

-

długość wyboczeniowa przekroju mikropala przy ściskaniu

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích