Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Thăm dò địa chất

Thăm dò địa chất là một mô-đun được sử dụng để báo cáo dữ liệu chuyên nghiệp từ chương trình Stratigraphy của GEO5. Nó cung cấp nhiều báo cáo dữ liệu khác nhau được xác định từ các kết quả khảo sát địa chất (lỗ khoan, SPTs, CPTs, DPTs ...) và các báo cáo về các mặt cắt được tạo ra từ mô hình địa chất.

Khảo sát địa chất, mô đun mở rộng của GEO5 Địa tầng GEO5. Mô đun sẽ được khởi chạy vào mùa thu trong phiên bản 2018.

Giá chương trình: $660 ( 600 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Mô đun thăm dò địa chất

 • Hệ thống báo cáo dữ liệu chuyên nghiệp
 • Toàn bộ các kết quả từ khảo sát địa chất có thể được báo cáo (các bài kiểm tra thực địa, mẫu, hình ảnh)
 • Dễ dàng tạo các báo cáo địa chất về lỗ khoan, SPTs, CPTs, v.v.
 • Chỉnh sửa của người dùng được tạo tự động
 • Dễ dàng đưa hình ảnh và kết quả thí nghiệm vào báo cáo
 • Lựa chọn nhiều báo cáo khác nhau được xác định trước
 • Xuất thành các chương trình CAD, PDF, DXF, MS Word

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2018

GEO5 2018

Các tính năng

 • Chương trình mới Địa tầng
 • Chương trình mới Móng nông CPT
 • Có thể thay đổi góc nhìn trong quá trình nhập và chỉnh sửa một cấu kiện
 • Thiết kế móng nông từ bê tông toàn khối (Móng nông)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.