Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

  • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
  • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
  • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
  • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
  • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
  • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.